Telebyggnad? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 12:36 (5358 dagar sedan) @ John Thoweman

Jag tycker nämnda kulvert (om vi tänker på samma sak) mera ser ut som en typisk lintrumma (alltså för vad som på järnvägsspråk förr brukade benämnas "ledningar" ), säkert främst för den av hr Ekeving föreslagna centrala bommanövreringen, möjligen även för någon signalmanövrering.

jag hittade nu en uppgift från 1958 om att båda vägskyddsanläggningarna i Dalby manövrerades av tågklareraren, så det fällbomsspel som syns på några av bilderna användes säkert bara vid växlingsrörelser

Jag har inte hört talas om att man förr lade även telekablar i samma trumma - i alla fall inte medan de mekaniska ledningarna var i drift. Men vem vet, det kanske har förekommit?

Jag har inte heller sett uppgifter om sådan gemensam förläggning. Det var ofta problem med is och skräp som hindrade rörelsen för de mekaniska ledningarna i sådana trummor. Ibland måste man använda ganska våldsamma metoder för att rensa upp, och telekablar hade antagligen löpt stor risk att skadas. När mekaniska trådledningar går på stolpar ovan jord har jag undantagsvis sett att man lagt upp elledningar för t ex signalbelysning på samma stolpar.

I övrigt har jag inget att anföra mot tele-teorin för den aktuella kuren...

verkar synnerligen troligt att det är en telebyggnad, vill minnas att jag sett liknande hus med just denna funktion


Hela tråden: