Vaktkur? (Signaler/säkerhet)

av Per Rasmusson, Sunday, November 15, 2009, 16:27 (5358 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Huset liknar de husen som brukade finnas vid vågar. Dörr, fönster och skorstenen har samma standardutsende. På en av bilderna syns en fabriksanläggning med skorsten. Den anläggningen har varit ett spritbränneri. Idag huserar margarinfabriken "Alba" där. På andra sidan spåret låg ett mejeri. Det syns på första bilden. Det var bara att välja dryck.
Det syns makadam i spåret mot Harlösa. Kan där ha legat en växel som ledde till ett spår mot vagnvågen? Jag tror inte att det var ett hus för teleändamål. Dalby fick automatisk televäxel i slutet av 1940-talet. Husen för televäxlar hade ett annat utsende då. Televerkets luftledningar på lundaslätten var många och höga innan de kom i kabel. I vägkorsningar gick det ju bara att bygga ut i riktning uppåt.


Hela tråden: