Telebyggnad? (Signaler/säkerhet)

av Morshyttan, Sunday, November 15, 2009, 17:07 (5358 dagar sedan) @ John Thoweman

(...) Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_frb2_5711.JPG[/img]

Den byggnad vi ser på bilderna från Dalby ser mer ut som den typ av små hus som använts för lagring av brandfarliga oljor eller som transformatorbyggnader. Men hade huset i Dalby varit en transformatorbyggnad hade man säkert sett dels diverse luftledningar dels en varningsskylt på dörren


vi kan väl inte säga med säkerhet i brist på arkivuppgifter, men det verkar röra sig om ett hus för tele-trafik :-|

- den dubbla stolpen just vid huset, för övrigt enkla längs linjen
- kulverten längs järnvägen slutar alldeles utanför huset.


Jag tycker nämnda kulvert (om vi tänker på samma sak) mera ser ut som en typisk lintrumma (alltså för vad som på järnvägsspråk förr brukade benämnas "ledningar" ), säkert främst för den av hr Ekeving föreslagna centrala bommanövreringen, möjligen även för någon signalmanövrering. Man ser hur motsvarande trumma längs vägen ansluter till trumman längs spåret. Jag har inte hört talas om att man förr lade även telekablar i samma trumma - i alla fall inte medan de mekaniska ledningarna var i drift. Men vem vet, det kanske har förekommit?

nä, det var nog dagens botten-napp uppe i horndal:-P
visst är det en lintrumma vilket vi senkomna lätt blandar ihop med sentida kabelkulvertar ;-)
att lägga telekabel i en sådan, ja då kan man nog klippa sönder den med än gång så är det gjort:-D

men i övrigt så tänker jag mig en tele-kåk :-| :-) :-D ;-)


Hela tråden: