Skånska vägskydd: Alnarör (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 21:56 (5331 dagar sedan)

Alnarör låg ett par kilometer efter Dalby i riktning mot Simrishamn. I tidtabellsböcker från 1950 och 1955 finns övergången inte omnämnd, men på bilder från 1956 syns en antagligen nyinstallerad vägskyddsanläggning med svängbommar (en sorts lätta grindar). I tidtabellsboken del A från 1957 finns en uppgift om automatiska ljus- och ljudsignaler som kan frånkopplas. Samtliga bilder från Sveriges järnvägsmuseum; de äldre bilderna har jag lagt ut tidigare men tar om dem för att underlätta jämförelsen:

Bilderna nedan har tagits i april 1956 respektive oktober 1957, troligen tämligen omedelbart efter installation av svängbommarna resp ljus- och ljudanläggningen.

[image]

Bilderna ovan och nedan bör vara tagna ungefär mot nord eller nordost. Fabriken som syns till höger på nedre bilden är väl Siporexfabriken, som tillsammans med Dallby Stenkross hade anslutning till linjen vid lastplatsen Önneslöv ca 300 meter längre österut. Fabriken tycks ha utökats avsevärt under de två år som gått mellan fototillfällena, och det är väl denna utbyggnad som motiverat installation av vägskydd

[image]

[image]

Bilderna ovan och nedan från den snörika våren 1956 visar backen upp mot järnvägen och fabriken. Den hitre svängbommen hade uppenbarligen en vridlykta fästad vid grindstolpen, men på andra sidan banan är det en lykta ungefär mitt på svängbommen.

[image]

Minst en telestolpe har samma sorts "påbyggnad" som vid Dalby Östra

Nedan efter att den manuella bevakningen bytts mot automatiska signaler

[image]

[image]

Sista bilden visar linjen i riktning mot Önneslöv. Frånkopplingsmöjligheten för vägsignalanläggningen motiverades antagligen med att växling vid lastplatsväxeln på grund av spårledningens längd annars skulle orsaka obefogad stoppsignalering mot vägen vid Alnarör.


Hela tråden: