El- och telestolpar (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 22:20 (5358 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

- ev. en fång-stolpe till vänster om högra bommen :-|


DEN är intressant. Fångstolpar fanns mig veterligt bara på elledningar. Och vi kan vara rätt säkra på att det inte är en elledning vi ser (blanktråden skulle i så fall gå rakt in i teleledningarna och det är - eh - FÖRBJUDET).

Nedan en förstoring som visar de mystiska elstolparna

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_stolpar_5711.JPG[/img]

På några av de andra bilderna från vägövergången ser det ut som om elledningen faktiskt passerar över spåren. Några teleledningar syns däremot inte, vilket skulle kunna betyda att telelinjerna verkligen gick ner i jordkabel vid dubbelstolpen


Hela tråden: