Skånska vägskydd: Önneslöv - trafikfällan vid Siporexfabriken (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, November 16, 2009, 19:00 (5331 dagar sedan)

Vid Alnarör kunde vi skymta en huvudsignal för lastplatsen Önneslöv. Här kommer bilder från denna lastplats. Några bilder är daterade april 1956, och troligen är övriga äldre bilder tagna samtidigt. De nyare bilderna är från oktober 1957.

[image]

1957 har T-semaforen försvunnit, ersatt av ljussignaler på vardera sidan om lastplatsen

[image]

[image]

Automatiska ljus- och ljudsignaler har kommit upp. I en inventering av "tafikfällor" som länsstyrelsen i Malmöhus län gjorde 1954 finns denna plankorsning med. Vägen var enskild, och förband väg 41 med väg 806 via Önneslövs by.

[image]

[image]

[image]

Stopplikt för vägtrafiken har införts för att ytterligare öka säkerheten. Tilläggstavlan till stopptavlan har texten "SJ spår"

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Bilden nedan visar semaforvevarna och deras förregling med K16-låset

[image]

[image]

I tidtabellsboken del A 1957 nämns att vägsignalerna kunde frånkopplas, detta förstås för att under växling vid lastplatsen kunna ställa vagnar på huvudspåret utan att sätta igång signaleringen mot vägen. Den stopplykta som syns på bilden nedan kan möjligen ha haft samband med denna avkopplingsfunktion. På en del andra platser hade man en stopplykta som tändes när vägskyddsanläggningen kopplades ur.

[image]


Hela tråden: