Skånska vägskydd: Stenkrossvägen får V-signal (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, November 18, 2009, 20:49 (5328 dagar sedan)

Vid Björnstorp fanns ytterligare en plankorsning; Stenkrossvägen eller Stenkrossen. Denna övergång låg, sett från vägövergången Björnstorp, 70 meter ut i riktning mot Tomelilla. Båda fällbomsanläggningarna sköttes av tågklareraren.

[image]

På taket till signalteknikernas bil ligger en V-signal. Ännu så länge sker signaleringen mot banan med bomsignalskärm och vridlykta.

Bilderna togs i november 1957

Det finns röda lyktor på båda bomrören.

[image]

Båda fällbomsanläggninarna vid Björnstorps station ersattes av automatiska ljus- och ljudsignaler den 3 augusti 1960.

[image]

I bakgrunden skymtar vägövergången Björnstorp. Nu har V-signalen installerats, så nästa arbetsmoment för signalarna blev väl att demontera bomsignalskärmen och vridlyktan.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum.


Hela tråden: