Skånska vägskydd: Dalbyvägen i Veberöd (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, måndag, november 23, 2009, 23:15 (4320 dagar sedan)

I västra änden av Veberöds bangård fanns två plankorsningar med fällbommar; Dalbyvägen som låg längst ut och Silvåkravägen hundra meter närmare stationshuset. 1950 uppgav tidtabellsboken del A att båda övergångarna sköttes av vägvakt. Troligt är väl att vägvakten även var tågvägsklargörare och manövrerade växlarna vid tågmöten.

[image]

En mulen novemberdag 1957 togs dessa bilder. Då hade bommarna försetts med elektrisk drivanordning av AVOS typ F5, och manövrerades väl från närheten av stationshuset.

[image]

banvakt.se har uppgift om banvaktstuga på platsen, och det är väl den som syns till vänster på bilden ovan.

[image]

Eftersom det är en bred väg med dubbla bommar finns det en drivanordning på vardera sidan vägen. Dessa drivanordningar står till vänster om spåren på bilden ovan. Mellan spåren sitter en lågt placerad V-signal. Motsvarande V-signal för Silvåkravägen skymtar i bakgrunden. Kanske hade dessa signaler just installerats när bilderna togs?

Jag vet inte syftet med den svarta runda anordning som sitter på en stolpe synlig mellan högra bommen och parkeringsförbudsskylten. Möjligen kan det vara rester av en bomsignalskärm och vridlykta.

De mekaniska trådledningar som går mellan spåren på bilden ovan användes säkerligen för att manövrera infartssignalen, och troligen även för att låsa ingångsväxeln. Den semafor som syns i bakgrunden på bilden ovan måste rimligen vara en utfartssignal. Det var fram till 1950-talet ovanligt med utfartssignaler, så troligen fanns det här någon speciell anledning. En lastplats (Klostersågen) låg visserligen på sträckan till Sjöbo, men tidtabellsboken del A 1957 anger att lastplatsväxlarna var oförreglade, så signalen hade alltså inget samband med dessa växlar.

[image]

På sista bilden syns infartssignalen i bakgrunden.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 

powered by my little forum