Multipeldrift (Fordon: lok)

av Anders Sandgren, måndag, januari 07, 2008, 12:17 (5332 dagar sedan) @ NOR

Var det inte så att Oa-loken kunder multipelköras så att två dubbellok kördes från en förarplats. Om det användes är mer osäkert och utrustningen demonterades senare. Ob hade inte denna möjlighet.
Od-loken hade från början multipel-koppling och var avsedda att köras med två kopplade lok i fronten och ett påskjutslok i backarna. Så blev det inte. De första elektriska snöslungorna levererades med förarplats typ Od och kunde på så sätt 'multipelköra' ett påskjutande Od, vilket dock inte lär ha använts. När multipelutrustningen togs bort på Od togs även slungornas kontroller bort och lampsignaler uppsattes istället.
Man kan undra om inte dåtidens multipelkopplingar hade en del tekniska brister som gjorde att man hellre tog bort utrustningen. D-loken hade vad jag minns luftmanövrerad omkastare och hur man löste detta i det ursprungliga multipelfallet vet jag inte. Inte heller strömavtagarens manövrering var väl elektrisk. På Du2 byggdes omkastaren om och avtagaren gjordes elmanövrerad något som även Da hade.
Även Ud hade väl multipeldosor och var nog ganska lika Da i detta avseende.
Även Hg fick multipel på senare år.

På spårvägssidan fanns det nog multipel på 30-talet, bl.a PCC hade sådant (även om det inte blev sådana i sverige förrän 1952. Jag är osäker, men hade inte Hägglundsvagnarna till Sundsvall multipelkoppling?
A23/A24 som kom på 40-talet levererades med sådant.


Hela tråden:

 

powered by my little forum