Stattena - riskabel placering av infartssignal till Hässleholm (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, December 02, 2009, 21:12 (5341 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Hm/Stattena_5606_nybom_oversikt.jpg[/img]

Infartssignalen var som synes placerad efter övergången. VArför det blivit så vet jag inte, infarten från högerspår (linjedvärgsignal) satt före vägen.

Den 29 oktober 1958 skrev stationsinspektorn i Hässleholm till trafikinspektören i Malmö om riskerna med denna signalplacering:

Om ett tåg söderut passerade vägövergången strax innan ett tåg norrut kom fram till infartssignalen, och denna visade stopp, kunde det hända att det tåg som var på väg norrut körde för långt fram. V-signalen (eller bomsignallyktan, som stins benämnde anordningen) visade ju vitt sken tills bommarna gick upp efter det sydgående tågets passage, så lokföraren kanske tyckte det var ok att köra ändra fram till huvudsignalen. Det kunde då finnas risk att ett stillastående tåg som blockerade vägövergången blev påkört av vägfordon som startade efter att bommarna gått upp.

Det framgår inte att några olyckor verkligen inträffat, men TI skickade i varje fall stins-brevet vidare till signalingenjören med en påteckning om att infartssignalen borde flyttas ca tio meter söderut [3 signalsektionen dnr 121/56]


Hela tråden: