Skånska vägskydd: Sövdeborg (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, December 06, 2009, 20:31 (5310 dagar sedan)

[image]

Bilderna från vägkorsningen vid Sövdeborgs håll- och lastplats togs i november 1957. Sövdeborg ligger mellan Sjöbo och Tomelilla

[image]

[image]

Det vita huset till vänster bör vara stationskarlens bostad, se den länkade ritningen nedan

[image]

Stationskarlsgaveln skymtar till höger, det mer synliga vita huset är banvaktstugan

[image]

På 1920-talet hade stationen en enkel T-semafor. 1957 saknades huvudsignal, och växlarna var låsta men oförreglade, så största hastighet över driftplatsen var 40 km/h

På en ritning från 1922 framgår semaforens placering, samt att det vid vägövergången fanns en bostad för stationskarl och en bostad för banvakt, sistnämnda antagligen försedd med ett uthus i rät vinkel mot bostadshuset. Ritningen är ett förslag till ändrat spårsystem, men bangårdsskissen från 1928 visar ungefär samma spårsystem som på förslagsritningen.


Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum; 1920-talsbilden från Nybergska samlingen


Hela tråden: