Skånska vägskydd: Eriksdal (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, tisdag, december 08, 2009, 00:13 (4383 dagar sedan)

Eriksdals station, mellan Sjöbo och Tomelilla, hade fällbommar som sköttes av tågklareraren. Övergången låg i östra änden av bangården.

[image]

Huset ute i vänstra kanten på bilden ovan borde ligga på samma plats som den banvaktstuga som finns på ritningen från 1922. Huset ser inte alls ut som MSJ traditionella banvaktstugor, och det framgår av banvakt.se att den gamla stugan ersattes av en ny byggnad 1952.

[image]

Bilderna togs i oktober 1957. Det finns kryssmärkeslyktor och V-signal; möjligen har bilderna tagits just för att dokumentera dessa moderniseringar

[image]

En ritning från 1922. Ritningen är rubricerad "förslag till spårförändring", men stämmer nog ganska bra med hur bangården faktiskt var utformad.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 

powered by my little forum