Skånska vägskydd: Fåglasång (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, December 08, 2009, 22:51 (5308 dagar sedan)

[image]

Denna övergång med svängbommar fanns mellan Sjöbo och Tomelilla. Tidtabellsboken del A från 1957 anger att Fåglasång låg 800 meter öster om håll- och lastplatsen Högestad. Om Högestad varit station (och enligt Järnvägsdata var så fallet fram till 1938, alltså samma år som Sövdeborg blev håll- och lastplats) eller haft en egen vägövergång hade man kanske försett Fåglasång med mekaniska fällbommar manövererade från Högestad.

[image]

Bilderna togs i oktober 1957. 1959 års tidtabellsbok del A anger att övergången hade automatiska ljus- och ljudsignaler, så kanske försvann den personliga bevakningen strax efter att bilderna tagits?

[image]

På bilden ovan syns att högra vridlyktan har en avskärmningsanordning, antagligen på grund av att vägen svängde och man ville undvika att vägtrafikanter såg fel sken från lyktan.

[image]

Banvakt.se har uppgift om banvaktstuga på platsen, och det är väl denna stuga som syns till höger om vägvaktskuren


Hela tråden: