Skånska vägskydd: Adelgatan i Tomelilla (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, December 13, 2009, 16:21 (5032 dagar sedan)

[image]

Adelgatan ligger vid utfarten från Tomelilla mot Simrishamn. Bilderna togs i oktober 1957.

[image]

Bommarna var mekaniska och sköttes antagligen från ställverk I vid Tomegatan.

[image]

Semaforen i bakgrunden på bilden ovan måste vara infartssignalen till Tomelilla. Den mekaniska ledningen till vänster om spåret går antagligen till en skivförsignal. "V-signalerna" är av specialutförande. I varje fall 1947 benämndes de enligt instruktion för växel- och signalsäkerhetsanläggningen "bomsignaler (ljussignaler)". De visade grönt sken mot banan då bommarna var fällda, annars rött. Ljussignaler av ungefär detta utförande tycks ha varit relativt vanliga på de tidigare privatbanorna i Skåne. De flesta visade dock vitt sken vid fällda bommar. I Tomelilla fanns 1947 ytterligare en vägövergång med denna specialform av bomsignal; instruktionen nämner att de fanns vid V1 och V2, men eftersom jag inte har någon ritning över signalsäkerhetsanläggningen från denna tid vet jag inte vilka korsningar som avsågs.

I samband med 1959 års säo blev det krav på att bomsignallyktor senast under 1960 skulle ha bytts ut mot V-signaler med rött och vitt sken. En del bomsignallyktor - vridlyktor - fick dispens att vara kvar ytterligare en tid. Det gröna skenet i Tomelillas "bomsignaler" byttes dock antagligen redan tidigare mot vitt sken, och därmed kunde de ovanliga signalerna få vara kvar. Jag skulle dock gissa att de blev utbytta senast när reläställverket togs i bruk 1966.

Det fanns fram till 1959 också vägkorsningar på linjen som skyddades av huvudsignaler med rött och grönt sken, s k signalplatser. Detta var dock en annan typ av anläggning, där bommarna var automatiska eller fjärrmanövrerade från närliggande station. I Tomelilla handlade det enbart om en bättre variant av den vanliga bomsignallyktan.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: