Skånska vägskydd: Lunnarp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, December 18, 2009, 23:10 (5026 dagar sedan)

[image]

En grå novemberdag 1957 togs dessa bilder vid Lunnarps station på sträckan Tomelilla - Gärsnäs

[image]

Det finns röda lyktor på bomrören, däremot inga kryssmärkeslyktor. Signaleringen mot banan sköts med fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm. På bilden nedan syns en telefonstolpe med stålöverdel av samma typ som vi sett på andra bilder från banan. Telefon- och telegrafstationen ligger kanske i huset till höger, i varje fall pekar televerkets skylt (i vänstra kanten av bilden) rakt på det huset.

[image]

Ännu 1957 var stationen oförreglad och hade envingade infartssignaler; signalbilden en vinge visades vid infart både till huvudtågväg och sidotågväg. I grafisk tidtabell från 1959 syns att det inte fanns några planlagda möten vid stationen, som ständigt var bevakad, så den enkla signalsäkerhetsanläggningen kanske inte störde särskilt mycket. Enligt SJK-skriften Järnvägsdata blev Lunnarp håll- och lastplats 1967

[image]

Vägövergångens läge framgår av
bangårdsritning från 1913 med förslag till utbyggnad av spårsystemet. Att utbyggnaden genomförs framgår av bangårdsskiss från 1928

Bilderna är från Sveriges Järnvägsmuseum, ritningarna från SJK arkiv


Hela tråden: