Tredje distriktets foton från vägkorsningar, Piskebo (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, January 10, 2010, 21:46 (5015 dagar sedan)

[image]

Den 17 september 1957 skrev signalingenjören vid SJ tredje distrikt till signalunderhållsområdena att det är önskvärt att vägskyddsanläggningarna fotograferas i samband med besök vid plankorsningar.

Ett foto tas från vägen "så långt bort från korsningen, att hela vägbredden och några meter på varje sida om vägen medtages"

Ett foto från banan, så att "vägvaktskur, stolptransformatorer eller andra detaljer av intresse" synes. Om den provisoriska v-signalen sätts upp för att mäta signalsikten "bör även den synas på kortet" [i verkligheten tog man oftast bilder ur alla fyra riktningar för att få en tydlig dokumentation av siktförhållandena]

På resp blanketter "anges med en liten röd pil från vilket håll kortet är taget".

En kopia i storlek 9 x 9 cm beställs av varje kort. På baksidan antecknas med blyerts vilken anläggning samt tidpunkt (ex "10/57" = oktober 1957).

Kopia och negativ sänds till signalingenjörsexpeditionen

Film, framkallning och kopiering skulle köpas från en och samma firma, vilket underlättade fakturahanteringen. Varje signalunderhållsområde skulle föreslå lämplig firma.

Signalmästarna tycks ha tagit uppmaningen ad notam, för just från hösten 1957 finns det många vägskyddsbilder bevarade på Sveriges Järnvägsmuseum. Ett exempel är dessa bilder från Piskebo nära Ljungby på Skåne - Smålandsbanan, tagna i november 1957.

[image]

Bilden ovan visar det kvadratiska formatet, de andra bilderna har jag beskurit.

Den provisoriska V-signalen tycks inte ha varit med den här gången, och det var inte förrän måndagen den 20 juni 1960 som en permanent V-signal togs i bruk vid Piskebo, detta i samband med att grindarna klockan 16.00 ersattes av automatiska ljus- och ljudsignaler.

Redan 1958 hade SJ varit inne på att automatisera korsningen. Bevakningen kostade 14 tkr per år, och den automatiska anläggningen skulle vara betald på drygt ett år. Den höga bevakningskostnaden berodde på att Piskebo inte bevakades av vägvakt utan av ett partiellt arbetsfört banbiträde. Biträdet skulle dock kunna omplaceras till Drottninggatan i Ljungby. Mannen skulle för övrigt gå i pension 1961, och då kunde man tänka sig att låta Ljungby station manövrera bommarna vid Drottninggatan.

En intressant sak är hur signaleringen mot banan och vägen är ordnad. De röda lyktorna mot vägen är placerade på svängbommarna, och den ena har en skärm för att inte synas från banan.

[image]

På detaljbilden ovan syns hur vridlyktan för signalering mot banan är mekaniskt förbunden med ena grinden.

[image]

Tredje signalsektionen hade för övrigt en checklista för ibruktning av nya eller ändrade anläggningar, och utöver sådant som gällde ritningar, instruktioner, gastabell, reläliggare, anmälan till Åssa om fällbomsdriv mm, fanns en punkt "Fotografier insättes i album". Jag har inte fotat av checklistan för just Piskebo, men för en annan anläggning, där angående foton är noterat "finns i kortlådan". Uppenbarligen gick man över från att sätta in bilder i pärmar till att klistra upp dem på registerkort som enkelt kunde sorteras i geografisk ordning. Det är väl en del av dessa pärmar och kortlådor som dessbättre bevarats hos Sveriges Järnvägsmuseum.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkivhandlingar, dnr 120/56


Hela tråden: