Multipeldrift (Fordon: lok)

av Överkörmästaren, måndag, januari 07, 2008, 23:35 (5041 dagar sedan) @ Kurt Möller

Nu blir det intressant, detta!

Kan man ö h t tala om "multipeldrift" då det bara är ETT fordon som drar?

Oavsett styrsystemet!!?? Och dettas placering / utbredning...

Jag anser att man kan tala om multipeldrift i alla de fall reglerutrustningen i princip (alltså bortsett från praktiska begränsningar i form av manöverströmssäkringarnas dimensionering, spänningsfall i ledningar och kopplingsdosor m m) tillåter att obegränsat antal fordon av samma slag multipelkopplas, även om det i något fall bara är ett dragfordon i tåget (med eller utan manövervagn). Som extremt exempel kan vi ju föreställa oss en fullt multipelkörbar fordonstyp, med dosor och allt, som dock bara är tillverkad i ett enda exemplar. Är den multipelkörbar? Javisst!

Om vi nu tar exemplet med manövervagnen, exempelvis på Saltsjöbanan, så är det ju ingen principiell skillnad mellan ett tåg med manövervagn+motorvagn och ett tåg med manövervagn+två motorvagnar. Det är bara det att i det senare fallet är det två motorvagnar som, ovetande om varandras existens, samtidigt exekverar de manövrar som föraren sänder ut från manövervagnen. I princip kan man lika gärna föreställa sig en ensam motorvagn med manöverkontroller vid varje sittplats; det spelar liksom ingen roll vilken man kör ifrån! Varje vagn förstår manövrarna på precis samma sätt, och vet inte varifrån de kommer.


Mot detta kan man ställa olika former av "underordnad" multipelutrustning där man liksom har "tjuvkopplat" in multipelfordonet på ett eller annat sätt. Ett exempel på det är ju Djursholmsbanans urvagnar där direktströmskontrollern såvitt jag förstått hade en extra vals för "multipelkopplad vagn" (i princip alltså två kontrollrar med gemensam vev, om det nu var så). Den principen är ju liksom inte reproducerbar i lika många led!


Hela tråden:

 

powered by my little forum