Skånska vägskydd: Köpinge (Ystad - Tomelilla) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, January 17, 2010, 17:44 (5268 dagar sedan)

[image]

November 1957. Vägvakten skötte även bommarna vid Stora Köpinge hållplats, ca en kilometer längre norrut. Att vägvakten placerats vid den här avbildade övergången och inte vid hållplatsen kan väl tänkas bero på att trafikmängden på vägarna var olika. Dessutom tillkom hållplatsen först 1933 [Järnvägsdata 2009].

Möjligen är det en banvaktstuga som syns invid vägvaktskuren, men enligt banvakt.se låg stugan ca 100 meter norr om vägkorsningen

[image]

Det finns inga kryssmärkeslyktor, däremot röd lykta på i varje fall ena bomröret, dessutom en vridlykta + bomskärm, men den kan knappast observeras från tågen, så därför finns en V-signal

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: