Skånska vägskydd: Nymölle (Köpingebro - Tomelilla) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, January 24, 2010, 09:34 (4990 dagar sedan)

Denna plankorsning inte långt från Nedraby fick kanske ljus- och ljudsignaler redan under EJ-tiden. 1950 visar i varje fall tidtabellsboken del A att det fanns sådana signaler samt en kontrollsignallykta mot banan.

[image]

När dessa bilder togs i november 1957 hade kontrollsignalen bytts mot en vägkorsningssignal, vilket gav röd signal mot banan när vägtrafiken inte var spärrad. Kontrollsignalerna var däremot normalt släckta.

[image]

Båda bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: