Vägvaktskur? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 27, 2010, 00:23 (5286 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyteV_ev1953.JPG[/img]
här syns den förmodade vägvaktskuren samt ena nya bommen lite bättre. Trumman till vänster om spåret hade antagligen till uppgift att föra den mekaniska ledningen till infartssignalen. Alternativt kan den (även) ha använts för mekanisk ledning från fällbomsspel vid Tomegatan till Byavägen, i så fall kanske den lilla kuren med kaminröret är en minimal raststuga för signalarna som installerade den nya elektriska fällbomsanläggningen. Mot detta talar dock att man oftast använde ombyggda bussar som kombinerade verkstads- och personallokaler.

1960 ville Tomelillas kommunalingenjör flytta på ena bomstativet. SJ signalingenjör protesterade och hävdade att det blev billigast och enklast om SJ personal genomförde flyttningen. Det var för övrigt endast SJ:s signaltekiker som fick göra ingrepp i den elektriska apparaturen.


Hela tråden: