Rastkoja? (Signaler/säkerhet)

av Rasmus Axelsson, Wednesday, January 27, 2010, 08:18 (5285 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyteV_ev1953.JPG[/img]

här syns den förmodade vägvaktskuren samt ena nya bommen lite bättre. Trumman till vänster om spåret hade antagligen till uppgift att föra den mekaniska ledningen till infartssignalen. Alternativt kan den (även) ha använts för mekanisk ledning från fällbomsspel vid Tomegatan till Byavägen, i så fall kanske den lilla kuren med kaminröret är en minimal raststuga för signalarna som installerade den nya elektriska fällbomsanläggningen. Mot detta talar dock att man oftast använde ombyggda bussar som kombinerade verkstads- och personallokaler.

Det liknar en rastkoja men det är ju inte riktigt samma modell som de två som ännu finns kvar längs [link=http://www.svartabanan.se/]Svartåbanan[/link] - vid [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=512]Bälsbåsby banvaktstuga[/link] och [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=433]Karlslund[/link].


Hela tråden: