Rastkoja? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 27, 2010, 21:23 (5285 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyteV_ev1953.JPG[/img]

Det liknar en rastkoja men det är ju inte riktigt samma modell som de två som ännu finns kvar längs [link=http://www.svartabanan.se/]Svartåbanan[/link] - vid [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=512]Bälsbåsby banvaktstuga[/link] och [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=433]Karlslund[/link].

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Kopingebro/KopingebroVastra5505_total.jpg[/img]
Kuren/kojan är av samma typ som vid Köpingebro Västra (bild ovan och nedan).Där togs bevakade svängbommar i bruk 1955 (tidigare obevakat), men det hindrar ju förstås inte att samma typ av koja kan ha satts upp för fler ändamål än att inhysa vägvakter
[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Kopingebro/KopingebroVastra_5505_detalj.jpg[/img]


Hela tråden: