Platt tak? (Signaler/säkerhet)

av Rasmus Axelsson, Wednesday, January 27, 2010, 23:06 (5285 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyteV_ev1953.JPG[/img]

Det liknar en rastkoja men det är ju inte riktigt samma modell som de två som ännu finns kvar längs [link=http://www.svartabanan.se/]Svartåbanan[/link] - vid [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=512]Bälsbåsby banvaktstuga[/link] och [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=433]Karlslund[/link].

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Kopingebro/KopingebroVastra5505_total.jpg[/img]
Kuren/kojan är av samma typ som vid Köpingebro Västra (bild ovan och nedan).Där togs bevakade svängbommar i bruk 1955 (tidigare obevakat), men det hindrar ju förstås inte att samma typ av koja kan ha satts upp för fler ändamål än att inhysa vägvakter
[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Kopingebro/KopingebroVastra_5505_detalj.jpg[/img]

Nja... när jag ser bilderna från Köpingebro ser det ut som »dina« kurar har platt tak och väggarna klädda med skivor, medan »mina« har lutande pulpettak och plankväggar på förvandring...


Hela tråden: