Skånska vägskydd: Trydeholm (Tomelilla - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, January 29, 2010, 23:58 (4984 dagar sedan)

I ett tidigare inlägg visade jag några bilder från Trydeholm, samtliga tagna i maj 1957. Kompletterar nu med några bilder från november samma år:

[image]

I maj hade de manuella bommarna antagligen just ersatts med automatiska signaler. Som någon nämnde i samband med mitt tidigare Trydeholmsinlägg hade nog anslaget till höger om kryssmärket information om ibruktagningsdatum för ljus- och ljudsignalerna.

[image]

I november hade anslaget försvunnit, liksom de sista resterna av de gamla fällbommarna.

[image]
På bilden ovan syns plattformen för hållplatsen Trydeholm samt vägvaktskuren. Kanske är det den av automatiken ersatta vägvakten som står utanför kuren? Det var vanligt att vägvakten fick vara kvar i tjänst någon vecka efter att automatiska signaler kopplats in

[image]
I november hade kuren tagits bort. Hastighetstavlan som tillkommit markerade slutet på en sträcka med största tillåtna hastighet 80 km/h. Denna hastighetsnedsättning berodde på att spårledningen för vägskyddsanläggningn var kort (710 meter) beroende på Tryde lastplats som låg ca 800 meter norr om hållplatsen.

[image]
På bilden ovan syns den nyuppsatta V-signalen. På fällbommarnas tid fanns överhuvudtaget ingen signalering mot banan, vilket var ganska ovanligt. Förhållandet nämns särskilt i tidtabellsboken del A från 1955


Hela tråden: