Skånska vägskydd: Äsperöd (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, January 31, 2010, 22:03 (5254 dagar sedan)

Från Äsperöds station manövrerades två fällbomsanläggningar; Snavavägen samt den vägövergång som kalladas Äsperöd och låg knappt 250 meter bortom stationshuset sett i riktning mot Eslöv. Denna vägskyddsanläggning fotodokumenterades i november 1957:

[image]

[image]

Liksom vid Snavavägen är anläggningen utrustad med alla föreskrivna signalanordningar; kryssmärkeslyktor, bomrörslyktor och V-signal. Mekaniska ringklockor finns på båda fällbomsstativen, så ingen tankspridd Äsperödsbo skall behöva riskera att få en bom i huvudet.

[image]

På bilden ovan skymtar baksidan av den envingade infartssignalen

[image]

Bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: