Skånska vägskydd: Nilstorp (Eslöv - Tomelilla) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, February 01, 2010, 23:20 (4981 dagar sedan)

[image]

Nilstorp mellan Äsperöd och Lövestad fick en automatisk ljus- och ljudsignalanläggning före 1950, kanske redan på EJ-tiden. 1950 hade den enligt tidtabellsboken del A en automatisk kontrollsignallykta för signalering mot banan. Bilden ovan är eventuellt tagen ca 1953, och då tycks kontrollsignalen ha bytts mot en V-signal. Oklart vad för slags arbeten som pågår.

[image]

Bilderna ovan och nedan är från november 1957. Även nu tycks man arbeta med vägskyddsanläggningen. Kanske höjer man spänningen i spårledningarna, eller ändrar till mera driftsäker koppling? Sådana arbeten gjordes under 1950-talet på många automatiska vägskyddsanläggningar. Främsta syftet var att minska risken för jordmagnetiska störningar och att förbättra funktionen vid trafik med lätta fordon. Kryssmärkesstolpen och ljussignalerna har förändrats mellan de två fototillfällena. Dessutom har det tillkommit två tvärreglar på telestolpen bortom järnvägen. Kanske har ytterligare några Nilstorpsbor skaffat telefon? De outnyttjade tvärreglarna på stolpen i förgrunden har däremot tagits bort.

[image]

[image]

Skåpet från båda sidor, kanske cirka 1953

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: