Skånska vägskydd: Björkeröd (Tomelilla - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, February 10, 2010, 21:45 (4972 dagar sedan)

Björkeröd ligger mellan Lövestad och Klasaröd. Ännu 1955 saknade denna plankorsning säkerhetsanordningar. Det är inte omöjligt att den automatiska ljus- och ljudanläggningen var helt nyinstallerad när dessa bilder togs i november 1957.

[image]

Hastighetstavlan markerar slutet på hastighetsnedsättning på grund av för kort spårledning för vägskyddet

[image]

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: