Vitaby: Centrallås. Sista fällningen av T-semaforen (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, fredag, februari 12, 2010, 00:23 (3795 dagar sedan) @ Erik Andersson

Likheten med ställverket i Vitaby är slående:
[image]

Enligt uppgift har ställverket kommit begagnat till Vitaby. Kan det vara samma tro? Eller var detta en vanlig modell.

Det som gör mig misstänksam är det igensatta nyckelhålet, den oanvända indikeringslampan (över V1)och skruven under vägindikeringen. På Klasarödsbilden sitter här en likadan strömbrytare som under sigalerna.

Centrallås av denna typ är/var väldigt vanliga, men det är väl inte omöjligt att apparaten från Klasaröd har återanvänts i Vitaby. Troligare är kanske att Vitabys centrallåsapparat har byggts ut med kontrollås för växlar och därmed fått ett utseende mera likt Klasaröds. Bilden nedan är från Vitaby, troligen ca 1953.

[image]

Jag undrar om frånvaron av de K-lås som syns på Eriks bild indikerar att växlarna i tågvägen inte var låsta och förreglade? På en del stationer fanns separata anordningar i bangårdsändarna för att låsa fast tågspårsväxlarnas kontrollåsnycklar, men detta gällde mest stationer där tågmöten var vanliga. I varje fall 1950 och 1959 förekom inga planerade möten i Vitaby, undantag något möte med lokalgodståg

När centrallåset tagits i bruk raserades T-semaforen i Vitaby:

[image]

En viktig anledning till att byta T-semaforer mot centrallås brukade vara att man ville få växlarna förreglade för att kunna låta stationen vara obevakad. Då var det enklare att införa centrallås med ljussignaler än att kombinera T-semaforen med kontrollåsförregling av växlar. Dessutom ansågs T-semaforer svåra att observera vid t ex dimma, så det fanns även trafiksäkerhetsskäl att byta till signaler utanför infartsväxlarna.

Det var antagligen vid samma tillfälle man tog skåpbilden nedan:

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum