Ur propositionen 1978/79:23... (Fordon: lok)

av Olle E, fredag, februari 12, 2010, 22:12 (3805 dagar sedan) @ Björn Malmer

...om statens övertagande av NBJ.
Intressant att notera är det påtagliga volymbortfallet mellan 1975 och 1976. Malmen hade ju försvunnit redan tidigare, vad var det som hände 75/76 som fick NBJs situation att bli akut?

År 1977 uppgick vagnslastgodsvolymen till ca 290 000 ton, vilket dock är en förhållandevis låg siffra, betingad av lågkonjunkturen. År 1975 var godsmängden ca 435 0(X) lon, år 1976 ca 380 000 ton. De största trafikanterna är Nitro-Nobel AB i Gyttorp, AB Bofors i Bofors, ASSI i Valåsen, Gullspångs Elektrokemiska AB i Gullspång och AB Vänerskog i Otterbäcken. Dessutom förekommer vissa transporter för militära ändamål. Av godsvolymen utgörs normalt ca 25 % av järn och stål, 20 % av skrot, 15-20 % av petroleumprodukter, 7 96 av trävaror samt 20-25 % av syror, kemikalier och explosivämnen. Den totala stycke­godsmängden uppskattas till-ca 10 000 årston, varav 70 96 till och från Bofors-Kariskoga. Styckegodstrafiken ombesörjs delvis genom lastbilar.

1 hamnrörelsen i Otterbäcken sysselsätts ca 25 personer utöver de i järnvägstjänst anställda. Hamnen är en massgodshamn, lämpad och utnyttjad för skrymmande och miljöpåverkande varor: skrot, kol, oljor, slig, trä o. d. Över hamnen utskeppas dessutom bl. a. explosiva varor från Nitro-Nobel AB i Gyttorp.

Propositionen i sin helhet


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum