Vollsjö - Halva stationen putsad??? (Signaler/säkerhet)

av Lasse M, Sunday, February 14, 2010, 00:42 (4974 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Huset som syns mitt i bilden nedan är väl den banvaktstuga där Piratenmuséet numera är inrymt?

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Visst är det bv-stugen som numera inrymmer Piratenmuséet.

Intressant med Vollsjö bilder. Har släktanknytning till orten men har inte varit där sedan YEJ försvann, förrän sommaren 2008. Det var rejält utplånat om man bortser från bv-stugan och vattentornet.

Det fanns inte fler bilder från Vollsjö? Något jag länge sökt efter är bilder på stationshuset och framförallt från gatusidan, det ser nämligen ut som att huset hade putsad fasad mot gatan på en Vollsjö-bild jag tidigare sett. På denna bild som är tagen ur samma vinkel som den ovan fast ända framme vid stationshuset så syns det att gavelväggen verkar putsad närmast hörnet mot gatusidan. Har aldrig lyckats få denna gåta utredd.


Hela tråden: