Vollsjö - Halva stationen putsad??? (Signaler/säkerhet)

av Anders Olsson, Monday, February 15, 2010, 21:41 (4671 dagar sedan) @ Lasse M

Det är riktigt att stationshuset var putsat på "gatusidan". Detta var inte ursprungligt utan gjordes p g a något problem. En kuriositet var att stationen hade namnskylt "Vollsjö" på gatusidan. Du kan läsa mer och se flera bilder samt ritningar i Piratensällskapets bok om Piraten och järnvägen eller i järnvägsmusei vänners årsbok Spår, minns inte just nu vilken årgång.


Hela tråden: