Vollsjö - Halva stationen putsad??? (Signaler/säkerhet)

av Lasse M, Monday, February 15, 2010, 22:24 (4671 dagar sedan) @ Anders Olsson

Det är riktigt att stationshuset var putsat på "gatusidan". Detta var inte ursprungligt utan gjordes p g a något problem. En kuriositet var att stationen hade namnskylt "Vollsjö" på gatusidan. Du kan läsa mer och se flera bilder samt ritningar i Piratensällskapets bok om Piraten och järnvägen eller i järnvägsmusei vänners årsbok Spår, minns inte just nu vilken årgång.

Tack för infon, intressant, då stämde alltså mina gissningar om putsad gatufasad. Har ända sedan jag såg den bilden jag tänker på tyckt det var underligt om bara ena fasaden skulle vara putsad, men då var det så ändå.

Spår 1995 har jag och i den boken finns ingen bild av gatusidan, men det är i just den boken bl.a två bilder där man kan se att det är puts på en bit av södra gaveln närmast gatusidan.

Vet du vad Piratensällskapets bok heter?


Hela tråden: