Skånska vägskydd: Östra Kärrstorp (Ystad - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, February 17, 2010, 00:33 (5238 dagar sedan)

Östra Kärrstorp var enligt senaste utgåvan av "Järnvägsdata" håll- och lastplats fram till 1960. Sedan enbart hållplats. På en av dessa bilder från november 1957 ser vi den ålderdomliga T-semaforen för lastplatsväxeln.

[image]

På bilden ovan syns också en tankvagn av något slag på stickspåret. Vad var det för verksamhet som bedrevs där? Kryssmärkets tillägg "flera spår" beror förstås på stickspåret, som för övrigt gör en väldigt tvär böj in mot industrin. Dett stora avståndet mellan bommarna som blev följden av detta kan ha varit en orsak till att övergången hade fällbommar, och inte svängbommar vilket annars var vanligt när vägvakten hade sin postering alldeles intill vägen.

Det finns röda lyktor på bomrören, och för signalering mot banan används en fristående vridlykta mellan vägvaktskuren och spåret. Lyktan är som vanligt kombinerad med en bomsignalskärm - den runda skiva som på bilden nedan är synlig eftersom bommarna inte spärrar vägen.

[image]

Huset till höger bakom vägvaktskuren är antagligen den banvaktstuga som enligt banvakt.se fortfarande finns kvar.

Bilderna är från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: