Skånska vägskydd och lokstallar: Bjärsjölagård (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, February 17, 2010, 20:09 (4966 dagar sedan)

Plankorsningen dokumenterades i november 1957, samma år som linjen från Harlösa till Bjärsjölagård revs upp. De närmaste föregående åren hade den endast trafikerats under betkampanjerna.

[image]

Här har fotografen dokumenterat de mekaniska fällbommarna - samt sin egen skugga

Det fanns kryssmärkeslyktor, vilket inte var jättevanligt vid denna tid:

[image]

[image]

Mellan spåren syns både en V-signal och en fristående bomsignalskärm (kanske kombinerad med vridlykta av låg modell). V-signalen kan möjligen vara den mobila signal som sattes upp för att prova ut bästa placering för permanent V-signal

[image]

Malte Ljunggrens "Sveriges lokstationer" uppger att lokstallet revs 1973. När bilden togs var stallet antagligen sedan länge ur bruk för sitt ursprungliga ändamål, men verkar fortfarande vara i gott skick


Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: