Skånska vägskydd: Brunslöv (Tomelilla - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, February 21, 2010, 22:51 (4961 dagar sedan)

[image]

Vid Brunslövs hållplats fanns en plankorsning som fotodokumenterades i oktober 1957. Uppenbarligen hade man en kombinerad vägvakts- och hållplatskur. Det finns även en banvaktstuga i Brunslöv, dock belägen en halv kilometer närmare Eslöv sett från vägkorsningen.

Den vägövergång som syns i bakgrunden på nedre bilden var antagligen obevakad; grindarna saknar lyktor, och dessutom finns ingen uppgift om att platsen skulle ha haft två bevakade korsningar.

[image]

Bilden ovan bör vara tagen i riktning mot Tomelilla. Det är nog den mobila V-signalen för signalsiktskontroll som är uppsatt. Kanske förberedde man det som skulle ske den 24 maj 1959 kl 13.00. Då ersattes bevakningen med automatiska ljus- och ljudsignaler. Samma dag och samma tid skedde motsvarande förändring vid Orås (några km närmare Eslöv) och Magnaröd. I skrivelsen om detta [3 signalsektionen dnr 84/58] omnämns att V-signaler är uppsatta. I och för sig kan dessa signaler förstås ha tagits i bruk redan under svängbommarnas tid.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: