Röd blink i semafor så sent som 1961 (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren, onsdag, mars 03, 2010, 01:42 (3810 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Intressant uppgift om blinkande rött i semafor så sent som 1961. I säo försvann möjligheten till röd blink med 1959 års utgåva, så Askeröd måste ha haft ett undantag från säo.
/up


Det framgick i och för sig inte av signalmästarens skrivelse om det röda skenet var blinkande, men jag kan inte komma på någon annan anledning till att gasförbrukningen skulle variera mellan "stopp" och "kör".

Det är egendomligt att blinkande rött sken försvann ur säo; blinkande sken syns rimligen bättre än fast, och den ökade gasåtgången med åtföljande tätare byten av gasbehållare medförde förstås ökade kostnader. Det var väl även 1959 som blinkande rött sken i ljusförsignaler försvann, en ändring som dock var motiverad eftersom försignaler som kan visa "stopp" är ett avsteg från grundtanken att försignalen skall försignalera en efterföljande huvudsignal

Är inte det där mest en begreppsfråga? En försignal som kan visa "stopp", eller en huvudsignal där "Kör" är underförstått när "vänta kör" eller "vänta stopp" visas, är väl i praktiken ungefär samma sak, i alla fall om det finns spårledning?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum