Skånska vägskydd: Rövarkulan (Ystad - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, March 04, 2010, 22:26 (5222 dagar sedan)

[image]

I maj 1956 såg det ut så här vid Rövarkulan mellan Löberöd och Hurva. Platsen lär ha fått sitt namn av att det innan järnvägens tid påstås ha funnits rövare som överföll vägfarande vid passagen av en dalgång. Det är inte känt om rövarna sedermera övergick till tågöverfall.

[image]

I oktober 1957 togs de två följande bilderna

[image]

När vägtrafikanterna så småningom blivit av med de besvärliga rövarna dök istället järnvägen upp som ett faromoment. Och då var det ju bra att SJ minskade påkörningsrisken genom att förse plankorsningen med automatiska ljus- och ljudsignaler

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: