Grindar. Fällbommar Mörby (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, March 08, 2010, 22:09 (5245 dagar sedan) @ Björn Rundqvist

Det var tydligen så att grindvakten skulle stänga andra sidan först och sedan grinden på samma sida som kuren då den grinden var kopplad till lyktan/skärmen? Jag har inte kunnat tyda att de två grindarna var sammankopplade mekaniskt? Eller?

Nej, vad jag vet har inga mekaniska anordningar av det slaget förekommit vid grindar i Sverige. I Storbritannien och på Irland finns ju fortfarande en del grindar som manövreras mekaniskt med en ratt i närbeläget ställverkstorn, och då är grindarna förstås kopplade. De flesta kvarvarande grindar vid de brittiska järnvägarna är dock av liknande typ som fanns i Sverige, och vakten skall stänga bortre grinden först. I Storbritannien stänger grindarna växelvis av vägen eller järnvägen, men den principen slopades i Sverige för över hundra år sedan eftersom alltför många grindar skadades när de kördes på av tåg då vägvakten av någon anledning inte stängt grindarna.


Den enda bemannade jag har personligt minne av var vid Mörby Hpl på SRJ som väl försvann när viadukten N om plattformen byggdes? Någon som vet vilket årtal det var?

Efter en snabb koll i några tjänstetidtabeller tror jag det var några år in på 1960-talet.

...den lilla affären som var alldeles där busshållplatserna nu ligger fick att stort avbräck och tvingades lägga ner.

Intressant - det fanns alltså affärer på båda sidor om banan vid hållplatsen! Affären på östra sidan lades förstås också ner, men inte förrän på 1970-talet.


Att vara vakt vid Mörby måste ha varit snärjigt med tanke på tågtätheten på linjen Ösby-Östra. Och så irriterade resenärer som ville springa över.

Inte så konstigt att SRJ tidigt provade automatiska vägskydd på sträckan; Mormors Grind blev ju 1910 förvandlad till Mormors Automatiska Fällbom - ett försök som dock stoppades 1911 efter att ett hästdraget fordon blivit instängt mellan bommarna och hästarna dödats av tåget


Hela tråden: