Skarhult-Östra Strö (Signaler/säkerhet)

av Anders Olsson, Friday, March 12, 2010, 22:03 (5241 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Jag håller helt med Harald angående namngivningen. Förra korsningen är nog den som låg närmast Östra Strö. Vid denna korsningen låg Skarhults lastplats som när den blev hållplats på 1930-talet av outgrundlig anledning fick namnet Östra Strö vilket även drabbade vägkorsningen. Skarhults station hette fram till 1901 Christineberg efter den gård vars ägor den låg på. Skarhults ägare ville inte ha någon järnväg när YEJ byggdes på 1860-talet och därför placerades stationen på granngodset i grannsocknen.


Hela tråden: