FLJ lok 2 och 17 Grängesberg 1901 del II (Fordon: lok)

av Christer Fredriksson @, Saturday, March 13, 2010, 19:42 (4944 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Fortsättning från del II:

Fotot visar alltså de två FLJ växellok som just vid denna tid utgjorde växelloksdragkraften i Grängesberg under en rast vid lokpersonalbyte sam påfyllning av vatten och kolförråden med både stall- och växlingspersonal, den senare utgjorde minst 2 man per skift, även 3 man förekom då sikten, mm var dålig. Gruvspåren var ofta kurviga, backiga och med dålig sikt, dessutom var spårstandarden inte den bästa då de ofta flyttades eller bara skulle användas en viss kortare tid på grund av gruvbrytningens utvidgning i sidled i alla väderstreck.

Min tanke med denna presentation är att de som är intresserade av lokens detaljer skall kunna studera dessa i större förstoring, dvs. säkerhetsventiler, domar, ångringverk, sandningsrörelse från hytt till sandboxar, handtag, räcken, hytter, fotsteg, bromsrörelse, buffertar, mm, och inte minst olika uniformer, skall kunna göra detta.

Till sist en fråga från min sida till alla behjälpliga kunniga när det gäller spårläggning!
Om man tittar lite noggrant på det första spåret på fotot, dvs. spåret mellan de två längst i norr befintliga infartsväxlarna till FLJ Grängesbergs bangård, så upptäcker man att det består av 4 st räler och med spårkors för de båda korsande rälerna vid växelns ordinarie hjärtstycke. Har någon någon idé om varför det finnes 4 st räler genom dessa växlar och mellan dessa? Det verkar inte vara några stödräler, ty stödrälerna mitt emot hjärtstycket kan ses fastsatta med riktiga bult och utgöres av riktiga järn, ej räler, mellan två av rälerna.

Förstoring av FLJ huvudspår och infartsväxlarna norrifrån:
[image]

Observera textningen på ägar-/nummerskyltarna nedan!

Personal vid lok 2:
Lokpersonal:
[image]

Lokförare:
[image]

Lokeldare:
[image]

Lokputsare, Stallkarl, Kolvakt:
[image]

Stationskarl:
[image]

Bromsare, Stationskarl:
[image]

Personal vid lok 17:
Lokförare:
[image]

Lokeldare och Stationskarl:
[image]

Extra Stationskarl:
[image]

Förstoring av hela fotot: http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok2o171901.jpg

Delförstoringar från fotot, tryck på länkarna:

Lok 2:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok21901.jpg

Lok 2 hyttak, säkerhetsventil,kronan och sandningsrörelsen i gångbordshandräcket:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok21901vyhyttfront.jpg

Lok 2 dom och ringverk:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok21901detdom.jpg

Lok 2 fronten:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok21901vyfront.jpg

Lok 2 främre bromsblock och cylinder:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok21901detbr3.jpg

Lok 2 mittenhjulet med koppelstång och bromsblock:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok21901detbr2.jpg

Lok 2 akterhjulet med koppelstång och fotsteg:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok21901detbr1.jpg

Lok 17:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok171901justeratljus...

Lok 17 dom, sandningsrörelsen och fronten:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok171901vyfront.jpg

Lok 17 hytten och aktern:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok171901vyhytt.jpg

Lok 17 hyttak, säkerhetsventil och ångvissla:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok171901dettak.jpg

Lok 17 främre drivhjulet med koppelstång:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok171901detbr3.jpg

Lok 17 akter drivhjul med koppelstång:
http://i25.photobucket.com/albums/c63/bengts/EJ/TGOJ/FLJ-det/FLJGglok171901detbr1.jpg


Hela tråden: