FLJ lok 2 och 17 Grängesberg 1901 del II större bilder (Fordon: lok)

av Christer Fredriksson @, Saturday, March 13, 2010, 22:44 (4949 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

OBS För att få de förstoringsbara fotona större, så klicka på fyrkanten i det nedre högra hörnet när pilen flyttas in i bilden med musen.

Jag glömde säga att den bergskärning som Klotens AB spår från Norra Bergets lastplats gick i för att till sist övergå i tunnel och vidare in i Skärningen hindrade störe/bredare lok att tillåtas införas i. Detta berodde på att denna bergskärning från början var flera smal dagbrott som hade sammanbundits och dessa dagbrott följde malmens bredd och lutning, och bergets lutning är ca 70 grader genom hela malmfältet. Detta medförde stora överhäng mot spårmitt från hängväggens sida, vilket menligt hindrade vissa järnvägsfordon att införas till Skärningen.

Grängesberg hade 2 st akvedukter, för vattenkraftskanaler till vattenhjulen, över järnvägsspår, den ena över detta normalspår in genom Skärningen, kan ses på den sora kartan från 1894. Den andra akvedukten gick över Grängesbergs Jvg rallbanespår på spårgrenen som gick fram till Morgruvan, dvs strax söder om där 1894 års kartan slutar söder om Morgruvan.


Hela tråden: