Skånska vägskydd: Grydby (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, March 18, 2010, 21:54 (4936 dagar sedan)

[image]

Bommarna vid Grydby mellan Skarhult och Eslöv manövrerades från Kristineberg. Karl Johnsson och de andra vägvakterna hade nog ett lite tröttsamt arbete med att övervinna motståndet i den ca 750 meter långa mekaniska ledningen mellan plankorsningarna.

Bilderna togs i oktober 1957

Vridlyktan på ena bomstativet signalerade uppenbarligen både mot vägen och banan, men dessutom fanns röda lyktor på bomrören

Bommarna ersattes av automatiska ljus- och ljudsignaler måndagen den 29 september 1958 kl 15.00, samtidigt som bommarna i Kristineberg ersattes av automatiska halvbommar

[image]

På den nedre bilden ser man mycket tydligt hur den mekaniska trådledningen var framdragen längs spåret

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: