Skånska vägskydd: Saftstationen (Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, March 21, 2010, 23:05 (4933 dagar sedan)

[image]

1,182 km från Eslöv i riktning mot Tomelilla låg den bevakade övergången Saftstationen. När korsningen fotodokumenterades i oktober 1957 fanns det svängbommar, men den 27 juli 1959 kl 15.00 byttes dessa mot automatiska ljus- och ljudsignaler. Vi ser hur man satt upp den mobila V-signalen för att kolla siktförhållandena.

[image]

Banans krökning gör att vägvakten antagligen har någorlunda god utsikt mot banan från de ovanligt stora fönstren i kuren. Vridlyktan och bomsignalskärmen, som är direktförbundna med ena svängbommen, blir synliga från båda håll genom att de sitter tillräckligt långt bakom kuren. Belysningen i vridlyktan tycks vara elektrisk, och antagligen var det elljus även i grindlyktorna som riktade sig mot vägtrafiken.

[image]

Anders Olsson skrev i ett forum-inlägg att vägkorsningen på senare år benämndes Ellingevägen

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: