Sprickundersökning (Fordon: allmänt)

av Tommy Lager @, måndag, april 14, 2008, 15:27 (4495 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Jag tackar för alla kommentarer. Är det någon förening som gör sprickundersökning med penetrant med egen personal? Eller kan man lika gärna lita på sina ögon när det gäller balkar, boggier, hornblock o.dyl. Är det ultraljud och röntgen som gäller beträffande axlar?
PLj

Jag skulle vilja säga att valet av metod (metoder) beror på vad som kan hända om en skada inte upptäcks i tid. På samma sätt har spricktillväxthastigheten en stor roll. Om en spricka kan utvecklas på kort tid och resultatet blir en svår olycka får man välja metod och besiktningsintervall på ett helt annat sätt än om man kan tolerera en stor spricka under lång tid och att när kollaps sker blir det inte större skador.

Detta borde vara ett bekymmer för alla museibaneförvaltningar, detta att välja besiktningsintervall och besiktningsmetoder på ett bra sätt. Välj för korta intervall och med komplicerade metoder med stort omfång och inget blir gjort. Välj å andra sidan sett långa intervall och enkla metoder så blir det gjort men kanske för sällan.

Tänk så här. Varje kontroll som görs oavsett metod och frekvens ger dig större möjligheter att finna en spricka eller fel än om du inte alls gör kontrollen. Problemet är då bara att se till att välja ett lagom långt intervall, lagom omfång av undersökningen, en lagom komplicerad metod. Använd statistik över skador på detta fordon, fordon av samma tillverkare, samma typ, andra fordon med liknande konstruktion som ett hjälpmedel för att finna troliga skadeställen, rimliga interval mm. (Jernvägsbyrån)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum