Skånska vägskydd: Skättilljunga (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, tisdag, juli 06, 2010, 21:16 (4093 dagar sedan)

Skättilljunga lastplats låg drygt 18 km från Långebro på linjen mot Eslöv. Fram till 1903 station enligt SJK-boken "Järnvägsdata".

Strax intill lastplatsen fanns en vägkorsning bevakad av vägvakt. Anläggningen fotodokumenterades i november 1957:

[image]

Det finns röda lyktor på bomrören, och signaleringen mot banan sker med fristående vridlykta och bomsignalskärm. Att övergången har fällbommar och inte svängbommar/grindar beror troligen på att Skättiljunga fram till 1940-talet (?) även var hållplats. Säkerligen fanns då en platsvakt som hade sin placering i hållplatshuset, och då var det förstås praktiskt med fällbommar som kunde skötas från ett fällbomsvindspel utanför detta hus.

[image]

Man har ställt upp den mobila V-signalen för att försöka hitta lämplig placering för en permanent sådan signal, som skall ersätta vridlyktan och den vridbara signalskärmen.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 

powered by my little forum