Skånska vägskydd: Linderöds station (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, July 11, 2010, 21:26 (5093 dagar sedan)

Ungefär 200 meter från Linderöds kyrka fanns plankorsningen Linderöds station. Båda manövrerades av stationspersonalen i Linderöd.

[image]

Dessa bilder togs i november 1957. Röd lykta finns på ena bomröret, men på hitre bommen på bilden ovan man nöjt sig med att visa stopp till vägtrafiken med hjälp av vridlyktan på fällbomsstativet. Verkligen en budgetlösning! VrÕdlyktan roterade först i samband med att bommarna fälldes, och lämnade därför - till skillnad från lyktor på bomröret eller kryssmärkeslyktor - ingen förvarning till vägtrafiken.

[image]

Eftersom i varje fall bommen med vridlyktan och bomsignalskärmen är placerad långt från spåren finns det heller ingen riktigt tydlig signalering mot banan. Man ser dock att signalteknikerna i skåpbilen haft med sig V-signalattrappen, som har satts upp för att försöka hitta optimal placering av en framtida permanent sådan signal.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: