Skånska vägskydd: Satserup (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, July 13, 2010, 00:27 (4820 dagar sedan)

Bilderna nedan togs i november 1957 vid Satserups trafikplats, 33,7 km från Långebro:

[image]

Plankorsningen låg vid km 33,7 - som framgår av bilden nedan - mellan infartssignalen och yttersta växeln. Lite ovanligt var att man hade kryssmärkeslyktor och inte bomrörslyktor. Signaleringen mot banan skedde med fristående vridlykta och bomsignalskärm.

[image]

1957 tog det förste trafikbiträde som bemannade Satserup hand om i genomsnitt två paket-/ilgodssändningar per dag. Antalet fraktstyckegodsförsändelser var en per dag i genomsnitt. Biljettförsäljningen hade antagligen inte heller stor omfattning. Den 1 april 1958 drog sig postverket ur den förenade post- och järnvägsstationen. SJ föreslog avbemanning. Biljetter skulle säljas på tågen, och vagnslasttrafiken administreras från Hörby. Östra Frosta kommun protesterade - avbemanningen skulle orsaka "stora olägenheter" för allmänheten och medföra "en allmän tillbakagång för orten".

Den 2 juni 1958 kl 17.00 drogs bevakningen in, växlarna låstes med K16-lås och semaforerna slopades. Skivförsignalen för tåg från Linderöd togs förstås också ur bruk. Fällbomsanläggningen började fungera automatiskt. Detta hade man löst genom att återanvända den "budget-vägskyddsanläggning" som några år tidigare installerats i Hönsinge. Detta var en anläggning med F5-driv och korta spårledningar. Antagligen fick väl bommar och kryssmärkeslyktor vid Satserup vara kvar, medan drivanordningar, elmatning och styrutrustning flyttades från Hönsinge

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från 3 signalsektionens arkiv, dnr 63/56


Hela tråden: