Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, July 20, 2010, 23:15 (4812 dagar sedan)

Ungefär en kilometer efter Osbyholms gård, i riktning mot Eslöv, låg den svängbomsförsedda korsningen med Ringsjövägen:

[image]

Övergången var bevakad endast under tiden 15 maj - 15 september, förmodligen därför att vägen användes av besökare till badplatsen i Ringsjön. Dessa bilder är antagligen tagna under någon av vinterperioderna andra halvan av 1950-talet. Några svängbommar går inte att se, troligen var de avhakade och undanstoppade under den tid korsningen saknade bevakning. På övre bilden syns till höger på marken något som skulle kunna vara en avhakad svängbom, men detta är ganska osäkert.

I bakgrunden på övre bilden tycks det finnas avståndsmärken och ett varningsmärke vid vägkanten. Antagligen bytte man mellan "lokmärke" och "grindmärke" den 15 september resp 15 maj.

[image]

På nedre bilden syns en V-signal, troligen den attrapp som användes för att prova ut lämplig signalplacering. Till vänster tycker jag mig se en plattform och en "plåtstins". Enligt SJK-boken "Järnvägsdata" fanns här mellan 1933 och 1938 säsonghållplatsen Ringsjön. Kanske levde hållplatsen kvar betydligt längre?

Den 5 mars 1960 skrev baningenjören i Ystad till distriktschefen om bevakningen vid Ringsjövägen. 1959 hade bevakningen kostat ca 1900 kronor, men nu verkade det vara omöjligt att hitta en vägvakt. Istället skulle man tvingas sätta in banarbetare eller ordinarie personal (med "ordinarie" menades antagligen någon som var tillsvidareanställd, banarbetarna däremot var väl timanställda under den del av året när banarbete i nämnvärd omfattning var genomförbart). Kostnaden för ordinarie eller banarbetare skulle bli ca 7000 kronor för hela sommaren. Ett alternativ var att installera automatiska fällbommar med kort spårledning. Hastighetsnedsättning till 20 km/h skulle då bli nödvändig, men genom att använda äldre materiel skulle kostnaden bli endast ca 6000 kronor. Investeringen skulle alltså löna sig redan första sommaren. Jag vet dock inte om automatiseringen genomfördes; banan var väl redan nedläggningshotad, men kom att fortleva fram till 1967

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkiv, dnr 64/56


Hela tråden: