Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, July 21, 2010, 09:25 (4459 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det kan ju vara så att trafiken ersattes av någon form av busstrafik 1938 (inte nödvändigtvis i järnvägens regi) eller ökande bilism men att tågtrafiken återupptogs under krigsåren för att fortsätta in på 50-talet.

Här diskuteras ju bara en enstaka hållplats. Tågtrafiken på linjen har inte varit inställd under någon period, innan nedläggningen 1967.

Jag kan tänka mig att det fanns en växande befolkning i det närbelägna Ringsjöstrand (från början sommarstugeområde) och att hållplatsen användes för skoltrafik.


Hela tråden: