Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Anders Olsson, Wednesday, July 21, 2010, 11:49 (4459 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Detta med hållplatser på ÖSJ och senare CHJ är en invecklad sak. ÖSJ var ju ett företag med dålig ekonomi och tycks ha svårt att bestämma sig för om man skulle skaffa nya resenärer genom hållplatser eller spara kostnader genom att slopa trafikplatser. 1933 inrättades alltså Ringsjön men även Mossagården och Åkeslund på Långebro-Brösarp. Året därpå nedläggs Kastberga och Skättilsljunga och persontågsuppehållen i Munkarp. dras in, andra platser fick reducerad trafik. När CHJ tar över ÖSJ fortsätter detta med en kulmen 1940-41 (då troligen för att spara kol). Men sedan vänder det Skättilsljunga kommer tillbaka och 1955 får Munkarp en efterträdare i hållplatsen Brostorp. Kanske fick Ringsjön även återkomma som skoltågshållplats. Den annonseras ej i tidtabellen och får i motsats till Brostorp inte någon väntkur.
Enligt min tdt-bok/linjebok fanns påstigningsmärket vid km 46,680 och vägkorsning Ringsjövägen vid km 46,657. Ringsjövägen har automatiska helbommar.
1963 fick sträckan Eslöv-Hörby ännu en korsning med namnet Ringsjövägen vid km 60,935. Eftersom banan var nedläggningsplanerad fick denna korsning inga vägskyddsanordningar. Att samma sträcka har två korsningar med samma namn torde vara ovanligt.


Hela tråden: